ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

The Town Revival

poleodomia
Πολεοδομικός σχεδιασμός στην Θέρμη Θεσσαλονίκης

Συνολικό εμβαδό περιοχής και υποπεριοχής μελέτης | 4.870 τ.χλμ. & 74 τ.χλμ.
Χαρακτηριστικά περιοχής |
Περιοχή στα προάστια εκτός σχεδίου πόλης
Αρχιτ.ομάδα |
Τιτόνη + Τουμπεκτσή

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την μελέτη μιας προαστιακής περιοχής της πόλης. Η περιοχή, που συνορεύει με την πόλη, έχει έναν ασυνεχή χαρακτήρα, με κύρια χρήση το εμπόριο ή άλλες εξυπηρετήσεις. Καθώς η ανθρώπινη κλίμακα είναι πλήρως υποβαθμισμένη και η κυκλοφορία είναι εφικτή μόνο με οχήματα. Πρόκειται για μια μεταβατική περιοχή ανάμεσα στην πόλη και στο αεροδρόμιο. Αν και συνορεύει με την θάλασσα, η παράκτια ζώνη είναι πλήρως υποβαθμισμένη. Υπάρχουν ακόμη κάποιες αυθαίρετες κατοικίες και κάποια παλιά ναυπηγεία, τα οποία όμως βρίσκονται σε παρακμή.

Το σενάριο αντιμετωπίζει την περιοχή όχι σαν μια επέκταση της πόλης αλλά σαν ένα απαραίτητο κομμάτι της, που θα προσελκύσει επισκέπτες από την πόλη και όχι μόνο. Ο μεταβατικός χαρακτήρας εξαλείφεται για να δώσει την θέση του σε μια εσωστρέφεια. Το οδικό σύστημα οργανώνεται με τρόπο τέτοιο που διευκολύνεται η κυκλοφορία σε όλη την έκταση, ενώ μεγάλο μέρος του κεντρικού δρόμου υπογειοποιείται για μείωση της κίνησης και του θορύβου. Από την άλλη, οι πεζοί αποκτούν μεγάλη σημασία στο σύνολο του σχεδιασμού. Όσον αφορά τις χρήσεις γης κυριαρχούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες που προσδίδουν ενωτικό χαρακτήρα και σε μικρότερη κλίμακα εμφανίζονται ο αθλητισμός, η αναψυχή, το εμπόριο, η κατοικία και κάποιες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Η παράκτια ζώνη οργανώνεται με διαδρομές και δραστηριότητες αποτελώντας σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού.poleodomia 1


poleodomia 2