ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Σχεδίαση τεύχους έκθεσης

Διαγωνισμός για σχεδιασμό ενημερωτικού τεύχους

Συμμετοχή σε διαγωνισμό για τον σχεδιασμού ενημερωτικού τεύχους κατασκευαστικής έκθεσης.