ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ιστοσελίδα πολιτιστικού συλλόγου

Ιστοσελίδα για τον πολιτιστικό σύλλογο Τούμπας Θεσσαλονίκης «‘Ανω- Κάτω».

Οι Άνω-Κάτω είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, που δραστηριοποιείται στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η ιστοσελίδα έχει σκοπό να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα νέα του συλλόγου και τις εκδηλώσεις. Η σελίδα είναι δυναμική με CMS Joomla, ώστε να τη διαχειρίζονται τα μέλη του συλλόγου.

Website URL: www.anwkatw.gr/