ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ιστοσελίδα κατασκευαστικής εταιρείας II

Ιστοσελίδα της τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας «Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Σχεδίαση της εταιρικής ιστοσελίδας της τεχνικής – κατασκευαστικής εταιρίας «Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με έδρα το Νομό Σερρών. Κατασκευή με CMS Joomla.

Website URL: http://www.tairis-sa.gr/