ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Φυλλάδιο φιλανθρωπικής οργάνωσης

Διαγωνισμός για σχεδιασμό φυλλαδίου

Συμμετοχή σε διαγωνισμό για τον σχεδιασμό ενημερωτικού φυλλαδίου φιλανθρωπικής οργάνωσης.