ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

From Iconic to Pragmatic

Workshop επανασχεδιασμού δημόσιων χώρων στην Θεσσαλονίκη

Στοιχεία project | πανεπιστημιακό workshop σε συνεργασία με τον πολεοδόμο David Sim (Gelh Architects)
Αρχιτ.ομάδα | Τιτόνη + Θωμαίδου

Το μη ολοκληρωμένο κομμάτι της Αγ.Δημητρίου αποτελεί ένα αδιαμόρφωτο αστικό κενό, με κυρίαρχη χρήση την κατοικία. Παράλληλα ο δημόσιος χώρος είναι κατειλημμένος από σταθμευμένα οχήματα. Η περιοχή βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς ο δρόμος δεν ανοίχτηκε ποτέ και το έργο αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Προτείνουμε λοιπόν την δημιουργία ενός “ενωτικού αστικού δημόσιου χώρου” με ενδιαφέρον πιο τοπικό στο νότιο τμήμα και πιο ευρύ στο βόρειο. Δύο είναι οι βασικοί άξονες πού κατευθύνουν τον σχεδιασμό. Πρώτον ο πειραματικός χαρακτήρας της επέμβασης με οικονομικό, αναστρέψιμο σχεδιασμό, σε περίπτωση που ο δρόμος ανοίχτει. Δεύτερον η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων σε επίπεδο γειτονιάς με στόχο την δημιουργία τοπικού συλλόγου που θα αναλάβει την πρωτοβουλία οργάνωσης πολιτιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων και θα φροντίζει το πάρκο.