ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αποκατάσταση παραδοσιακής κατοικίας

verros
Aποκατάσταση εξωτερικών όψεων παραδοσιακής κατοικίας στο Άγιο Πνεύμα Σερρών

Δράση | Ένταξη στη δράση «L322-3 του τοπικού προγράμματος LEADER»
Μελέτες | αρχιτεκτονική μελέτη, σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης, επίβλεψη έργου
Χαρακτηριστικά κτιρίου | Διώροφη κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με πετρόκτιστους τοίχους, σε έδαφος με μεγάλη κλίση.
Ομάδα | Τιτόνη + Δούκας

Η πρόταση περιλαμβάνει την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων παραδοσιακής κατοικίας. Πρόκειται για διώροφη κατοικία εμβαδού 120 τ.μ. και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 30 τ.μ. που βρίσκονται εντός οικοπέδου 348,71 τ.μ. στο Δ.Δ. Αγίου Πνεύματος. Συνορεύει ανατολικά με το δημοτικό σχολείο, δυτικά με δημοτικό δρόμο, βόρεια με κατοικία και νότια με δημοτική οδό επίσης. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του Βέρρου Ιωάννη του Κωνσταντίνου και προϋφίσταται του έτους 1955. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν κυρίως την πρόσοψη και την πλαϊνή όψη ,που είναι ορατή από την δημοτική οδό. Επιπρόσθετα των όψεων προτείνονται επεμβάσεις στα τοιχία αντιστήριξης που έχουν κατασκευαστεί νοτιανατολικά του οικοπέδου λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους, καθώς είναι ορατά ως επέκταση της πρόσοψης και γειτνιάζουν με το παλαιό δημοτικό σχολείο του Αγ.Πνεύματος. Η πρόταση γίνεται στα πλαίσια της συνολικής μελέτης πλαισίου που έγινε για την αναβάθμιση του Δ.Δ. Αγίου Πνεύματος.verros 1


verros 2