ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αποκατάσταση παραδοσιακής κατοικίας ΙΙ

Aποκατάσταση εξωτερικών όψεων παραδοσιακής κατοικίας στο Άγιο Πνεύμα Σερρών

Δράση | Ένταξη στη δράση «L322-3 του τοπικού προγράμματος LEADER»
Μελέτες | αρχιτεκτονική μελέτη, σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης, επίβλεψη έργου
Χαρακτηριστικά κτιρίου | Διώροφη κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με πετρόκτιστους τοίχους στο κέντρο του χωριού.
Ομάδα | Τιτόνη + Δούκας

Η πρόταση περιλαμβάνει την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων κατοικίας που χρονολογείται γύρω στο 1920. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν την πρόσοψη και την μία πλαϊνή όψη, που είναι ορατές από την δημοτική οδό. Η πρόταση γίνεται στα πλαίσια της συνολικής μελέτης πλαισίου που έγινε για την αναβάθμιση του Δ.Δ. Αγίου Πνεύματος. Το υπό μελέτη κτίριο παρουσιάζει αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα που έχουν υποστεί φθορές με το πέρασμα του χρόνου και χρήζουν άμεσων επεμβάσεων προκειμένου να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιρίου κατοικίας με μακεδονίτικα χαρακτηριστικά, ένα από τα λίγα που απομένουν ως σήμερα στην περιοχή. Αποτελείται από δύο ορόφους, ισόγειο και έναν όροφο, και από μια μεταγενέστερη προσθήκη στο πίσω μέρος του κτιρίου. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, που είναι σύμφωνα με την παράδοση, η εξωτερική τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή 70εκ, η στέγη ξύλινη με κεραμίδια κόκκινου χρώματος, η όψη επιχρισμένη σε άσπρο χρώμα και τα κουφώματα ξύλινα.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται στοχεύουν στην αποκατάσταση των δομικών στοιχείων και στην ενίσχυση αρχιτεκτονικών στοιχείων, που θα οδηγήσουν στην δημιουργία μιας ακόμα πιο παραδοσιακής όψης. Συνοπτικά, οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων, την συντήρηση της λιθοδομής με αμμοβολή και αρμολόγημα, την αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων και της εξώθυρας με νέα ξύλινα ανάλογης αρχιτεκτονικής τυπολογίας, την επιδιόρθωση του γείσου της στέγης στην πρόσοψη. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει την διαφοροποίηση των δύο ορόφων και την δημιουργία μιας περισσότερο παραδοσιακής όψης.arn1


arn2


arn4